Nadace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Matýskovi

29.05.2016 12:49

Nadace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Matýskovi Novákovi z Olomouce, který se kvůli kombinovanému handicapu bez soustavné pomoci dospělých neobejde

 

Číslo účtu: 57333375/0300, variabilní symbol 225

 
Maminka Blanka kvůli péči o něj a o staršího syna odešla z práce a nyní již podruhé onemocněla rakovinou. Potřebovala by proto velice osobní asistentku pro Matýska, která by jí s péčí o něj pomohla.
 
Děkujeme, že s Vaší pomocí se nám společně podaří zajistit pro Matýska osobní asistentku.
 
Vše o sbírce „Pomáhat může každý“ (schválené Magistrátem hl. m. Prahy pod č. j. S-MHMP/980701/2013), která je určena pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádné události, je uvedeno na www.nadace-adra.cz.
 
Dárci, kteří budou chtít potvrzení o svém daru pro daňové účely, by proto měli kontaktovat Nadaci ADRA: nadace@adra.cz.